Zebranie Zarządu Głównego PTMA w Białymstoku

W dniu 22 kwietnia 2016 r., czyli w przeddzień Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PTMA, zebrał się w Białymstoku Zarząd Główny Towarzystwa. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 19:00 w sali 301 Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

  1. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Z.G. PTMA
  2. Powołanie Sekcji Astronautycznej – referuje Wiesław Krajewski
  3. Sprawa konfliktu w Oddziale Rozdrażew
  4. Zatwierdzenie materiałów na Nadzwyczajny WZD (projekt nowego statutu)
  5. Informacje radcy prawnego PTMA na temat procedury zmiany statutu
  6. Wolne wnioski