Obserwacje astronomiczne na dachu Opery

Na czwartek 23 czerwca o godz. 22.00 Opera i Filharmonia Podlaska zaprosiła mieszkańców miasta na obserwację nieba nad Białymstokiem. Obserwacje prowadzone będą wspólnie Pawłem Kotlą, kierownikiem artystycznym i pierwszym dyrygentem OiFP oraz Andrzejem Branickim  pracownikiem Wydziału Fizyki UwB, inicjatorem budowy Obserwatorium Astronomicznego na kampusie uniwersyteckim.

Jest to prawdopodobnie zapoczątkowanie działań, aby główny teleskop (30-cm SCT firmy Meade) dawnej Pracowni Astronomicznej UwB z ul. Krakowskiej 9A, znalazł swoje nowe miejsce, czyli dach OiFP. Więcej w artykule Kuriera Porannego z dnia 20 czerwca 2016.

Obecni członkowie (1): Piotr Gibulski