Zebranie OB PTMA – 03.IX.2013

Na pierwszym powakacyjnym spotkaniu OB PTMA poruszyliśmy wiele tematów:

 • Wystapienie kol. Tomasza Białkowskiego z prelekcją „Astronomia na Podlasiu” w dniu 21 wrzesnia br.  na seminarium dla nauczycieli zorganizowanego w stołecznym Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) – T.  Białkowski
 • Innowacyjne nauczanie astronomii w szkole – T. Białkowski
 • Pomysł budowy miejskiego obserwatorium astronomicznego w Białymstoku – A. Matwiejczyk
 • Podsumowanie obserwacji Perseidów w sierpniu 2013 roku – W. Burzyński
 • Odkrycie gwiazdy nowej w Delfinie  – Nova Delphini 2013 (V339 Del) przez miłośników astronomii z Chin – W. Burzyński
 • Przygotowania do obserwacji komety C/2012 S1 (ISON) W. Burzyński
 • Propopozycja lokalizacji obserwatorium astronomicznego poza Białymstokiem np w Juchnowcu Kościelnym – W. Burzyński
 • Odnowienie członkowstwa w Oddziale przez Piotra Gibulskiego – witamy ponownie !
 • Informacja o wniosku złożonym przez Wojciecha Burzyńskiego do Zarządu Głownego PTMA w sprawie dofinansowania zakupu montażu paralaktycznego NEQ6 Pro SysScanW. Burzyński
 • Przedstawienie apelu dr inż. Marka Zawilskiego dotyczącego reaktywacji Sekcji Obserwacji Pozycji i zakryć (SOPiZ) – W. Burzyński
 • prezentacja własnego przydomowego obserwatorium astronomicznego w Augustowie – K. Szczęsny

Obecni członkowie (9): Białkowski Tomasz, Burzyński Wojciech, Chodorowski Franciszek, Chodorowski Michał, Dykiert Szymon, Gibulski Piotr, Januszewski Szymon, Matwiejczyk Anatol, Wołyniec Łukasz.

Obecni goście(1): Szczęsny Konrad