Władze Oddziału

Podczas Walnego Zebrania Oddziału w dniu 8 czerwca 2017 r. wybrano następujący skład Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej na bieżącą kadencję:
Zarząd Oddziału:

Prezes  – Wojciech Burzyński
Wiceprezes – Gabriel Murawski
Sekretarz – Łukasz Wołyniec
Skarbnik – Maciej Jarmoc
Członek Zarządu – Tomasz Białkowski
Członek Zarządu – Franciszek Chodorowski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Oskar Kielczyk
Członek Komisji – Piotr Gibulski
Członek Komisji – Marcin Wojnicz