Zebranie OB PTMA – 09.IV.2013.

  • Fotografie zorzy polarnej z dnia xxx – omówienie obserwacji – Ł. Wołyniec
  • Kometa PANSTARS L4 – dyskusja nad wykonanymi fotografiami i obserwacjami wizualnymi obiektu.
  • Najbliższe zakrycia asteroidalne możliwe do obserwacji z terenu Polski, szczególnie ważne zakrycie gwiazdy xxxx przez planetoidę Hebe w dniu xxx W. Burzyński
  • Ustalenie terminu Walnego Zebrania Oddziału na dzień 04.VI.2013r.
  • Przyjęcie do grona członków OB PTMA kolegi Marcina Wojnicza. Marcin był już kiedyś wieloletnim członkiem naszego Oddziału.

Obecni członkowie (8): Burzyński Wojciech, Chodorowski Franciszek, Chodorowski Michał, Dykiert Szymon, Jarmoc Maciej, Matwiejczyk Anatol, Wojnicz Marcin, Wołyniec Łukasz