Roczne archiwum: 2013

Zebranie OB PTMA – 04.XI.2013.

          W listopadzie wyjątkowo zamiast w pierwszy wtorek miesiąca spotkaliśmy się dzień wcześniej. Pierwszą częśc spotkania zdominował temat rakiet redukcyjnych poruszony przez naszego gościa – Piotra Sewastianika z Polskiego Towarzystwa Rakietowego (http://www.rakiety.org.pl). Piotr opowiedział nam sporo o rakietach, zareprezentował zdjęcia i filmy związane z tą tematyką oraz zachęcał nas do współpracy z miejscowymi członkami PTR, głównie pod kątem rejestracji startu rakiety przez sprzęt optyczny. Mamy nadzieję na zaproszenie do testowego startu rakiety w celu zdiagnozowania poziomu trudności zarejestrowania tego niezwykle szybkiego zjawiska posiadanym przez nas sprzętem. Kontakt z Piotrem będzie utrzymywał w imieniu OB PTMA Łukasz Wołyniec.

         Temat lokalizacji „dobrych” miejsc obserwacyjnych pod kątem astrofotografii obiektów DS w najbliższych okolicach Białegostoku przedstawił Maciek Jarmoc wraz z Anatolem Matwiejczykiem. Wstępnie dobre rokowania daje rejon wsi Pomigacze i Koplany, co potwierdza Wojciech Burzyński na podstawie rekonesanu podczas swoich wycieczek biegowych.

        Szymon Januszewski opowiedział nam o swojej niedawnej wizycie w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i rozdał zainteresowanym program najbliższych prelekcji astroniomicznych w CNK.

        Począwszy od tego miesiąca wcielamy w życie pomysł Wojciecha Burzyńskiego rzucony podczas jednego z październikowych astrofotograficznych spotkań obserwacycjnych. Mianowicie: chcąc zwiększyc stan kasy Oddziału postanowiliśmy podczas naszych comiesięcznych zebrań będzie przeprowadzana dobrowolna zbiórka darowizny w kwocie 10 zł od każdego obecnego na spotkaniu członka OB PTMA. Zebrane kwoty zasilą naszą kasę z głównym przeznaczeniem na zakupy najpotrzebniejszych akcesorii astronomicznych. W pierwszym rzędzie planujemy zakup programowalnego elektronicznego wężyka spustowego do aparatów marki Canon, które to aparaty posiadają nieomal wszyscy członkowie zainteresowani astrofotografią w naszym Oddziale.

Pierwsza zbiórka przebiegła bardzo obiecująco – wszystcy obecni członkowie przyjęłi pomysł pozytywnie i tym samym kasa Oddziału powiększyła się dziś o kwotę 80 zł.

      Na spotkaniu obecny był nasz nowy kolega, poznany wcześniej na obserwacjach astrofotograficznych koło miejscowości Mińce – Szczepan Klepacki. Szczepan zadeklarował, że niebawem przystąpi do OB PTMA,  z czego wszyscy się bardzo cieszymy.

Obecni członkowie (8): Białkowski Tomasz, Burzyński Wojciech, Chodorowski Franciszek, Chodorowski Michał, Januszewski Szymon, Jarmoc Maciej, Matwiejczyk Anatol, Wołyniec Łukasz.

Obecni goście (2): Klepacki Szczepan, Sewastianik Piotr.

 

Zebranie OB PTMA – 01.X.2013.

Październikowe spotkanie OB PTMA było pełne radosnych tematów :

 • Dziś odbył się zakup montażu paralaktycznego SkyWatcher Synta NEQ6 GoTo SynScan PRO wraz z refraktorem dedykowanym do astrofotografii Sky-Watcher 80 ED APO 80/600 dzięki finansowemu wsparciu Zarządu Głównego PTMA za co serdecznie dziękują wszyscy członkowie Oddziału Białostockiego – Wojciech Burzyński
 • Wykonanie fotografii Nowej w Delfinie obiektywem f=300 mm wykonanej 06.09.2013r. prezentuje Franciszek Chodorowski
 • Przegląd dostępnych sal wykładowych w ramach przygotowania do Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w lutym 2014 roku w Białymstoku – Łukasz Wołyniec i Wojciech Burzyński
 • Prezentacja prac przy nowej odsłonie (jako blog wordpresa)  strony internetowej Oddziału – Wojciech Burzyński
 • Filmowy instruktarz ustawiania montażu NEQ6 na biegun nieba – Maciej Jarmoc

 

Obecni członkowie (6): Burzyński Wojciech, Chodorowski Franciszek, Dykiert Szymon, Jarmoc Maciej, Matwiejczyk Anatol, Wołyniec Łukasz

Zebranie OB PTMA – 03.IX.2013

Na pierwszym powakacyjnym spotkaniu OB PTMA poruszyliśmy wiele tematów:

 • Wystapienie kol. Tomasza Białkowskiego z prelekcją „Astronomia na Podlasiu” w dniu 21 wrzesnia br.  na seminarium dla nauczycieli zorganizowanego w stołecznym Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) – T.  Białkowski
 • Innowacyjne nauczanie astronomii w szkole – T. Białkowski
 • Pomysł budowy miejskiego obserwatorium astronomicznego w Białymstoku – A. Matwiejczyk
 • Podsumowanie obserwacji Perseidów w sierpniu 2013 roku – W. Burzyński
 • Odkrycie gwiazdy nowej w Delfinie  – Nova Delphini 2013 (V339 Del) przez miłośników astronomii z Chin – W. Burzyński
 • Przygotowania do obserwacji komety C/2012 S1 (ISON) W. Burzyński
 • Propopozycja lokalizacji obserwatorium astronomicznego poza Białymstokiem np w Juchnowcu Kościelnym – W. Burzyński
 • Odnowienie członkowstwa w Oddziale przez Piotra Gibulskiego – witamy ponownie !
 • Informacja o wniosku złożonym przez Wojciecha Burzyńskiego do Zarządu Głownego PTMA w sprawie dofinansowania zakupu montażu paralaktycznego NEQ6 Pro SysScanW. Burzyński
 • Przedstawienie apelu dr inż. Marka Zawilskiego dotyczącego reaktywacji Sekcji Obserwacji Pozycji i zakryć (SOPiZ) – W. Burzyński
 • prezentacja własnego przydomowego obserwatorium astronomicznego w Augustowie – K. Szczęsny

Obecni członkowie (9): Białkowski Tomasz, Burzyński Wojciech, Chodorowski Franciszek, Chodorowski Michał, Dykiert Szymon, Gibulski Piotr, Januszewski Szymon, Matwiejczyk Anatol, Wołyniec Łukasz.

Obecni goście(1): Szczęsny Konrad

Zebranie OB PTMA – 02.VII.2013.

           Na wakacyjnym zebraniu OB PTMA najaktywniejszym prelegentem był Tomasz Białkowski – nauczyciel fizyki z astronomią z dużym zacięciem dydaktycznym . Tomek zapoznał nas z możliwościami różnych astronomicznych projektów edukacyjnych:

 • Najwieksze zainteresowanie wzbudził projekt „GLORIA” (“GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array”), który opiera się o zdalnie sterowane przez internet teleskopy, dostepne praktycznie dla każdego !!! Można przez nie obserwować niebo a nawet wykonać fotografię interesującego nas obiektu astronomicznego. Więcej informacji na stronie projektu: http://gloria-project.eu/pl/. Lecz nie tylko przez zrobotyzowane teleskopy naziemne można wykonywać swoje astronomiczne zdjęcia nie dotykając przy tym aparatu fotograficznego – Tomek przedstawił nam także możliwość osobistego wykonania zdjęcia dowolnego obszaru na Ziemi przez sprzęt znajdujący się na stacji ISS !!!
 • Drugim tematem jaki poruszył Tomek było zaprezentowanie uczestnikom spotkania ciekawych filmów dydaktycznych o tematyce astronomicznej na kanale YouTube.

Obecni członkowie (6): Białkowski Tomasz, Burzyński Wojciech, Chodorowski Franciszek, Chodorowski Michał, Kosiński Tomasz, Wołyniec Łukasz

Zebranie OB PTMA – 04.VI.2013.

            Czerwcowe spotkanie OB PTMA było zarazem Walnym Zebraniem Oddziału, na którym zostały wybrane władze na najbliższą kadencję. Praktycznie całe spotkanie przebiegło w temacie podsumowań działalności Zarządu Oddziału ubiegłej kadencji i wyborów nowych władz. Porządek zebrania był więc następujący:

 1. Sprawozdanie Zarządu Oddziału za lata 2010-2013 – Ł. Wołyniec / F. Chodorowski
 2. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału za lata 2010-2013.
 3. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej na bieżącą kadencję oraz wybór delegatów na Walny Zjazd PTMA.
 4. Rekomendacje osób do odznaczeń – F. Chodorowski przedstawił rekomendację kol. J. Rębeckiej do srebrnej odznaki PTMA.

Poniżej przedstawiamy skład Władz Oddziału Białostockiego PTMA na bieżącą kadencję:

Zarząd Oddziału:

Prezes – Wojciech Burzyński
Wiceprezes – Franciszek Chodorowski
Sekretarz – Łukasz Wołyniec
Skarbnik – Maciej Jarmoc
Członek Zarządu – Tomasz Białkowski
Członek Zarządu – Anatol Matwiejczyk

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Szymon Dykiert
Członek Komisji – Marcin Wojnicz
Członek Komisji– Szymon Januszewski

Obecni członkowie (11): Białkowski Tomasz, Burzyński Wojciech, Chodorowski Franciszek, Chodorowski Michał, Dykiert Szymon, Januszewski Szymon, Jarmoc Maciej, Kosiński Tomasz, Matwiejczyk Anatol, Wojnicz Marcin, Wołyniec Łukasz

Zebranie OB PTMA – 07.V.2013.

 • Omówiliśmy ostatnie problemy z „pogodą obserwacyjną” – zbyt wiele mamy tej wiosny dni o zachmurzeniu uniemożliwiającym jakiekolwiek obserwacje astronomiczne – F. Chodorowski
 • Za miesiąc odbędzie się Walne Zebranie Oddziału – W. Burzyński
 • Planowane złożenie wniosku do Zarządu Głównego PTMA w sprawie dofinansowania zakupu montazu paralaktycznego NEQ6 SynScan PRO – W. Burzyński

Obecni członkowie (7): Białkowski Tomasz, Burzyński Wojciech, Chodorowski Franciszek, Chodorowski Michał, Dykiert Szymon, Matwiejczyk Anatol, Wołyniec Łukasz.

Zebranie OB PTMA – 09.IV.2013.

 • Fotografie zorzy polarnej z dnia xxx – omówienie obserwacji – Ł. Wołyniec
 • Kometa PANSTARS L4 – dyskusja nad wykonanymi fotografiami i obserwacjami wizualnymi obiektu.
 • Najbliższe zakrycia asteroidalne możliwe do obserwacji z terenu Polski, szczególnie ważne zakrycie gwiazdy xxxx przez planetoidę Hebe w dniu xxx W. Burzyński
 • Ustalenie terminu Walnego Zebrania Oddziału na dzień 04.VI.2013r.
 • Przyjęcie do grona członków OB PTMA kolegi Marcina Wojnicza. Marcin był już kiedyś wieloletnim członkiem naszego Oddziału.

Obecni członkowie (8): Burzyński Wojciech, Chodorowski Franciszek, Chodorowski Michał, Dykiert Szymon, Jarmoc Maciej, Matwiejczyk Anatol, Wojnicz Marcin, Wołyniec Łukasz

Zebranie OB PTMA – 05.III.2013.

 • Obserwacje Jowisza w 2013 r.
 • Prezentacja sprzętu astronomicznego.
 • Spadek bardzo jasnego bolidu w Czelabińsku w dniu 15 lutego 2013r.

Obecni członkowie (9): Białkowski Tomasz, Burzyński Wojciech, Chodorowski Franciszek, Chodorowski Michał, Dykiert Szymon, Jarmoc Maciej, Kosiński Tomasz, Matwiejczyk Anatol, Wołyniec Łukasz.

Obecni goście(4): Januszewski Szymon, Pasyńczuk Magdalena, Szczęsny Konrad, Więcko Tomasz.

Zebranie OB PTMA – 05.II.2013.

 • Zdjęcia satelitarne Europy – F. Chodorowski
 • Filtry słoneczne.
 • Teleskop Newtona w wykonaniu amatorskim.
 • Propozycje wykorzystania zebranych składek – W. Burzyński

Obecni członkowie (8): Burzyński Wojciech, Chodorowski Franciszek, Chodorowski Michał, Dykiert Szymon, Jarmoc Maciej, Kosiński Tomasz, Matwiejczyk Anatol, Wołyniec Łukasz.

Obecni goście (1): Januszewski Szymon

Zebranie OB PTMA – 08.I.2013.

 • Prenumerata „Uranii-PA” na 2013r – M. Jarmoc
 • Nadzwyczajny uczestnik zebrania – Maja Burzyńska, lat 2 !
 • Komety na rok 2013 – PANSTARSS, ISON
 • Metodyka fotografowania planet i komet – F. Chodorowski

Obecni członkowie (7): Burzyński Wojciech, Chodorowski Franciszek, Chodorowski Michał, Dykiert Szymon, Jarmoc Maciej, Matwiejczyk Anatol, Wołyniec Łukasz.

Obecni goście (2): Burzyńska Maja (2 latka), Szczęsny Konrad