Roczne archiwum: 2003

Zebranie OB PTMA – 02.XII.2003.

 • Relacja z przebiegu XXXVIII Walnego Zjazdu Delegatów PTMA , który się odbył w dniach 21-23 listopada 2003r. w Puławach – W. Burzyński
 • Projekt przeniesienia strony www Oddziału na serwer astronomia.pl W. Burzyński
 • O brzegowych zakryciach gwiazd przez Księżyc – W. Burzyński

Obecni członkowie (8): Bartnikiewicz Jan, Białkowski Tomasz, Burzyński Wojciech, Chodorowski Franciszek, Dykiert Szymon, Jarmoc Maciej, Matwiejczyk Anatol, Siekierko Marcin

Obecni goście (1): Hurcewicz Adam

Zebranie OB PTMA – 07.X.2003.

 • Przedstawienie własnych zdjęć o tematyce astronomicznej – Sz.Dykiert
 • Wystawa fotografii astronomicznych prezentowana przez nasz Oddział na II Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki (24-26.IX.2004.) – W.Burzyński
 • Omówienie brzegowych zakryć gwiazd przez Księżyc – 20.X.2003 oraz w dniu 9.XI.2003 podczas trwania całkowitego zaćmienia Księżyca – W. Burzyński
 • Ustalenie terminu Walnego Zebrania Oddziału na 4.XI.2003 – W. Burzyński

Obecni członkowie (6): Burzyński Wojciech, Dykiert Szymon, Jarmoc Maciej, Matwiejczyk Anatol, Powichrowski Jacek, Wołyniec Łukasz, Zacharenko Agnieszka.

Zebranie OB PTMA – 02.IX.2003.

 • Kamera Philips Vesta Pro oraz Vesta-SC, zdjęcia wykonane przez te webcamery oraz prezentacja sprzętu – W. Burzyński
 • Pokaz zdjęć z Astrogrilla w Czarnej Białostockiej oraz z ASTROZLOTU na Kudłaczach – W. Burzyński
 • Nowe zdjęcia powierzchni Marsa – Ł. Wołyniec
 • Relacja z wyprawy  do Osowego Grądu k/ Augustowa na brzegowe zakrycie gwiazdy ZC 422 przez Księżyc oraz relacja z wyprawy do pasa widzialności zakrycia planetoidy Bertholda – W. Burzyński / J. Powichrowski
 • Omówienie warunków widoczności „przyszłych” komet na niebie – J. Powichrowski
 • Dyskusja na temat przygotowania ekspozycji przez nasz Oddział na I Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki – F. Chodorowski
 • Ustalenie comiesięcznych spotkań obserwacyjnych (weekend w środku miesiąca) jako uzupełnienie dotychczasowej formy zebrań OB PTMA – W. Burzyński

Obecni członkowie (7): Burzyński Wojciech, Chodorowski Franciszek, Jarmoc Maciej, Matwiejczyk Anatol, Miniuk Eugeniusz, Powichrowski Jacek, Wołyniec Łukasz.

Obecni goście (1): Salej Ilona