Nasza oferta

Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jest organizacją non profit ukierunkowaną na popularyzację astronomii wśród mieszkańców Białegostoku oraz całego województwa podlaskiego.

Jednym z głównych celów działania Oddziału jest zapoznanie jego członków z najnowszymi postępami wiedzy astronomicznej i nauk pokrewnych oraz pobudzanie do własnych badań i systematycznych obserwacji astronomicznych, często o znaczeniu naukowym. Kolejnym realizowanym przez nas ważnym zadaniem statutowym jest popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród jak najszerszych sfer społeczeństwa, a w szczególności edukacja dzieci i młodzieży. Dokonujemy tego poprzez przeprowadzanie otwartych, publicznych pokazów nieba dla mieszkańców Białegostoku i okolic. Od szeregu lat współpracujemy blisko z instytucjami i stowarzyszeniami astronomicznymi, a także z profesjonalnymi astronomami w kraju i za granicą.


Oferta dla przedszkoli:

 • pogadanki o Kosmosie dostosowane do wieku dzieci
 • proste doświadczenia w formie zabawy wyjaśniające zjawiska astronomiczne
 • moje pierwsze obserwacje astronomiczne – Księżyc widoczny przez teleskop

Oferta dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych:

 • przystępne i ukierunkowane na praktykę lekcje astronomii w szkołach
 • nocne pokazy nieba dla uczniów – rozpoznawanie gwiazdozbiorów, objaśnienie zjawisk astronomicznych w praktyce, obserwacja powierzchni Księżyca i planet, obserwacja mgławic gazowych, galaktyk i gromad gwiazd, obserwacje sztucznych satelitów, obserwacje zakryć gwiazd przez Księżyc, obserwacje widocznych komet
 • fachowa pomoc w uruchomieniu i obsłudze szkolnego sprzętu astronomicznego
 • pomoc w organizacji Szkolnego Koła Astronomicznego, pracowni astronomicznej
 • pomoc uczniom biorącym udział w Olimpiadzie Astronomicznej
 • warsztaty fotografii astronomicznej – teoria i praktyka
 • otwarte prelekcje o tematyce astronomicznej na spotkaniach Oddziału

Dyrekcje przedszkoli, szkół oraz nauczycieli zainteresowanych naszą ofertą
zapraszamy do kontaktu i współpracy. Kontakt: bialystok@ptma.pl


Oferta dla mieszkańców Białegostoku i okolic:

 • publiczne pokazy nieba – najciekawsze obiekty i zjawiska astronomiczne
 • otwarte prelekcje o tematyce astronomicznej na spotkaniach Oddziału
 • pomoc w wyborze pierwszego własnego teleskopu lub lornetki

Zostań przyjacielem PTMA Białystok 🙂

Każda osoba prywatna może nasz Oddział wspomóc darowizną, liczą się nawet małe kwoty! Zebrane środki przeznaczamy na cele statutowe – głównie na popularyzację astronomii wśród dzieci i młodzieży z Białegostoku i okolic oraz zakup niezbędnych środków do przeprowadzenia tych działań. Wpłat prosimy dokonywać na konto Zarządu Głównego naszego Towarzystwa:

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
ul. Miodowa 13a m 35
31-055 Kraków

46 1500 1142 1211 4007 5401 0000
W tytule przelewu koniecznie prosimy wpisać:
„Przyjaciel PTMA Białystok”