Władze Oddziału

Podczas Walnego Zebrania Oddziału w dniu 20 stycznia 2022 r. wybrano następujący skład Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej na bieżącą kadencję:
Zarząd Oddziału:

Prezes  – Wojciech Burzyński
Wiceprezes – Tomasz Białkowski
Sekretarz – Łukasz Wołyniec
Skarbnik – Maciej Jarmoc
Członek Zarządu – Oskar Kielczyk

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Anna Pryczynicz
Sekretarz Komisji – Piotr Gibulski
Członek Komisji – Franciszek Chodorowski