Dołącz do nas!

          Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) jest największą polską organizacją skupiającą wszystkie osoby zainteresowane astronomią a zarazem stowarzyszeniem naukowym ponad 100-letnią tradycją. Członkowie Towarzystwa są przede wszystkim astronomami-amatorami jednakże w szeregach PTMA znajdują się także astronomowie zawodowi. Białostocki Oddział PTMA jest jednym z 19 oddziałów terenowych Towarzystwa.

Zalety przynależności do Białostockiego Oddziału PTMA:

 • możliwość komunikacji z innymi miłośnikami astronomii zrzeszonymi w PTMA
 • możliwość uczestniczenia we wspólnych obserwacjach nieba
 • możliwość korzystania ze sprzętu obserwacyjnego znajdującego się w Oddziale
  (wypożyczenie następuje po wypisaniu rewersu uzgodniony na okres czasu, w którym sprzęt nie jest zarezerwowany na rejestrację zjawisk „priorytetowych”)
 • możliwość wypożyczania literatury astronomicznej z Biblioteki Oddziału
 • możliwość przystąpienia do 6 specjalistycznych sekcji Towarzystwa
  (Sekcja Obserwacji Słońca, Sekcja Obserwacji Pozycji i Zakryć, Sekcja Obserwatorów Komet, Sekcja Obserwatorów Gwiazd Zmiennych,  Sekcja Obserwatorów Meteorów, Sekcja Popularyzacji Astronomii)
 • pierwszeństwo w rezerwacjach wypraw obserwacyjnych organizowanych przez PTMA w Polsce i za granicą
 • zniżki na zakupy w wielu specjalistycznych sklepach  astronomicznych – do 7%
 • zniżki przy zakupie czasopisma Urania-Postępy Astronomii

Jak do nas dołączyć?

            Po zapoznaniu się z treścią statutu Towarzystwa należy wypełnić deklarację członkowską. Można to uczynić na najbliższym spotkaniu członków Oddziału lub przesłać wypełnioną deklarację pocztą. Następnie dokonujemy jednorazowej wpłaty wpisowego w wysokości 5 zł oraz opłaty składki członkowskiej:

 • roczna składka członkowska normalna: 50 zł
 • roczna składka członkowska ulgowa: 40 zł
  (uczniowie, studenci, renciści, emeryci oraz prenumeratorzy „Uranii-PA” )
 • roczna składka członkowska dla osób poniżej 16-go roku życia: 20zł

Opłata wpisowego i rocznej składki członkowskiej jest obowiązkowa.


Prenumerata „Uranii-Postepy Astronomii” jest fakultatywna

 • cena rocznej (6 numerów) prenumeraty „Urania-PA” dla członków PTMA: 80 zł
  – odbiór osobisty w Oddziale jako prenumerata zbiorowa
  – wysyłka Pocztą Polską na wskazany adres jako prenumerata indywidualna
 • cena prenumeraty dla osób niezrzeszonych „Urania-PA”: 96 zł

Zasady prenumeraty znajdziesz na stronie: https://www.urania.edu.pl/prenumerata