Zlot Astro-SIG Stowarzyszenia MENSA

W dniach 19-22 marca 2015 r. odbył się w Supraślu zlot miłośników anstronomii, zrzeszonych w grupie Astro-SIG STowarzyszenia MENSA Polska, który był współorganizowany przez Białostocki Oddział PTMA. Oto galeria z przebiegu obserwacji częściowego zaćmienia Słońca na tym wydarzeniu: