Zebranie OB PTMA – 02.IX.2003.

  • Kamera Philips Vesta Pro oraz Vesta-SC, zdjęcia wykonane przez te webcamery oraz prezentacja sprzętu – W. Burzyński
  • Pokaz zdjęć z Astrogrilla w Czarnej Białostockiej oraz z ASTROZLOTU na Kudłaczach – W. Burzyński
  • Nowe zdjęcia powierzchni Marsa – Ł. Wołyniec
  • Relacja z wyprawy  do Osowego Grądu k/ Augustowa na brzegowe zakrycie gwiazdy ZC 422 przez Księżyc oraz relacja z wyprawy do pasa widzialności zakrycia planetoidy Bertholda – W. Burzyński / J. Powichrowski
  • Omówienie warunków widoczności „przyszłych” komet na niebie – J. Powichrowski
  • Dyskusja na temat przygotowania ekspozycji przez nasz Oddział na I Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki – F. Chodorowski
  • Ustalenie comiesięcznych spotkań obserwacyjnych (weekend w środku miesiąca) jako uzupełnienie dotychczasowej formy zebrań OB PTMA – W. Burzyński

Obecni członkowie (7): Burzyński Wojciech, Chodorowski Franciszek, Jarmoc Maciej, Matwiejczyk Anatol, Miniuk Eugeniusz, Powichrowski Jacek, Wołyniec Łukasz.

Obecni goście (1): Salej Ilona