Zebranie OB PTMA – 04.VI.2013.

            Czerwcowe spotkanie OB PTMA było zarazem Walnym Zebraniem Oddziału, na którym zostały wybrane władze na najbliższą kadencję. Praktycznie całe spotkanie przebiegło w temacie podsumowań działalności Zarządu Oddziału ubiegłej kadencji i wyborów nowych władz. Porządek zebrania był więc następujący:

  1. Sprawozdanie Zarządu Oddziału za lata 2010-2013 – Ł. Wołyniec / F. Chodorowski
  2. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału za lata 2010-2013.
  3. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej na bieżącą kadencję oraz wybór delegatów na Walny Zjazd PTMA.
  4. Rekomendacje osób do odznaczeń – F. Chodorowski przedstawił rekomendację kol. J. Rębeckiej do srebrnej odznaki PTMA.

Poniżej przedstawiamy skład Władz Oddziału Białostockiego PTMA na bieżącą kadencję:

Zarząd Oddziału:

Prezes – Wojciech Burzyński
Wiceprezes – Franciszek Chodorowski
Sekretarz – Łukasz Wołyniec
Skarbnik – Maciej Jarmoc
Członek Zarządu – Tomasz Białkowski
Członek Zarządu – Anatol Matwiejczyk

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Szymon Dykiert
Członek Komisji – Marcin Wojnicz
Członek Komisji– Szymon Januszewski

Obecni członkowie (11): Białkowski Tomasz, Burzyński Wojciech, Chodorowski Franciszek, Chodorowski Michał, Dykiert Szymon, Januszewski Szymon, Jarmoc Maciej, Kosiński Tomasz, Matwiejczyk Anatol, Wojnicz Marcin, Wołyniec Łukasz