Planeta pozasłoneczna HD 189733 b

Na podstawie dwóch różnych tranzytów HD 189733 b przeprowadzonych przez Gabriela Murawskiego, wyznaczono ile trwa rok na takiej planecie. Momenty minimum wyznaczone na podstawie dwóch krzywych jasności (w HJD) wynoszą odpowiednio:

1) 2457629.48821 (+/- 60 sekund)
2) 2457638.36344 (+/- 12 sekund)

Co daje różnicę 8.87523 dnia. Ponieważ przez ten okres nastąpiły 4 pełne obiegi wokół gwiazdy (znana już wartość), wystarczy podzielić ten wynik przez cztery. Wynosi on dokładnie 2.2188075 dnia, czyli 53h 25m 05s. Wartość rzeczywista to 53h 24m 44s, więc pomyłka wynosi jedynie 21 sekund.

HD_189733_b_1HD_189733_b_2

Na podstawie kształtu obserwacji można było wyznaczyć także parametry fizyczne planety. Jej średnica wynosi około 177.000 km (+/- 1.000 km), natomiast inklinacja orbity ma wartość około 85.03 stopnia. Przyszłe obserwacje tranzytów pozwolą ustalić dokładniejsze dane dotyczące HD 189733 b i jej macierzystej gwiazdy.