Zebranie OB PTMA – 09.XI.2010.

  • Prezentacja możliwości zielonego wzkaźnika laserowego jako urządzenia pomocnego przy pokazywaniu obiektów astronomicznych na niebie – M. Jarmoc
  • Omówienie przebiegu Zebrania Zarządu PTMA w Krakowie
  • Zdjęcia Jacka Nitkiewicza : M31, M45 na odbitkach 40x60cm oraz inne – J. Nitkiewicz
  • Mozliwość dofinansowania ze strony ZG PTMA do zakupu najpotrzebniejszego sprzętu dla Oddziału – W. Burzyński

Obecni członkowie (5):  Białkowski Tomasz, Burzyński Wojciech, Chodorowski Franciszek, Dykiert Szymon, Jarmoc Maciej.

Obecni goście(1): Nitkiewicz Jacek