Wizyta w II LO na kole astronomicznym

Drugiego grudnia 2016 roku Gabriel Murawski odwiedził kółko astronomiczne w II Liceum Ogólnokształcącym im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. Przeprowadził uczniom szkoły godzinny wykład związany z obserwacją planet pozasłonecznych i innych zjawisk możliwych do zarejestrowania przy pomocy fotometrii.

W wykładzie objęto również metody „live binning” oraz „lucky imaging”. Są to obiecujące sposoby do uzyskiwania pomiarów fotometrycznych o wysokiej precyzji. Spodziewana dokładność powinna być tak duża, że pozwoli uchwycić zmiany blasku jasności o amplitudzie mniejszej niż 0.001 magnitudo. W przyszłym roku pojawią się pierwsze testy za pomocą wysokoczułej 14-bitowej kamery chłodzonej ASI178MM. Jeżeli oczekiwania się sprawdzą (wskazują na to liczne próby także z innych detektorów), już za kilka miesięcy powinniśmy rozpocząć nowe projekty obserwacyjne. Więcej informacji wkrótce.

Prezentacja zostanie ponownie omówiona na jednej z przyszłych zebrań PTMA w Białymstoku. Autorem poniższych zdjęć jest Darek Klimowicz.

Wizyta_01 Wizyta_02 Wizyta_03 Wizyta_04 Wizyta_05