Zakrycie 5 Tauri przez Księżyc nagrane w 880 FPS

Wieczorem 4 lutego doszło do zakrycia jaśniejszej gwiazdy 5 Tauri (4.1 mag) przez Księżyc. Gabriel Murawski zarejestrował to zjawisko korzystając z kamery planetarnej ASI178MM-c oraz obiektywu Canon FD 300mm f/4 nagrywając z prędkością 880 klatek na sekundę. 5 Tauri to gwiazda podwójna, której składniki są oddalone od siebie o 0.005″. Stopniowe pociemnienie jest widoczne, jednak słaby seeing nie pozwala jednoznacznie określić czy obiekt jest układem binarnym.

Zestaw obserwacyjny pozwala nagrywać zakrycia dla gwiazd jaśniejszych niż 4.5 mag z prędkością do 1500 FPS. Kolejny eksperyment zostanie przeprowadzony przy najbliższej okazji.