Walne Zebranie Członków OB PTMA

Walne Zebranie Członków OB PTMA odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 r. (czwartek). Miejsce – Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Plac Uniwersytecki 1.

Proszę o punktualne przybycie o godz. 18:00, dajemy kwadrans akademickich dla tych którzy mogą się spóźnić i część formalną dotyczącą podsumowania dobiegającej końca kadencji zaczynamy punktualnie o 18:15.

Porządek obrad:

 • 18:15 – 18:45 – OB PTMA w latach 2013-2017 – prezentacja multimedialna – W. Burzyński
 • 18:45 – 19:00 – Sprawozdanie z działalności Oddziału w latach 2013-2017 – odczytanie Ł. Wołyniec
 • 19:00 – 19:45 – Wybór nowych władz Oddziału:
  – prezesa, wiceprezesa,
  – sekretarza, skarbnika,
  – członków Zarządu Oddziału,
  – członków Komisji Rewizyjnej Oddziału i ewentualnie członków Sądu Koleżeńskiego
  – wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatow PTMA w 2018 r.
  – wnioski do ZG PTMA o uhonorowanie członków odznaczeniami – odznakami lub dyplomami uznania
 • 19:45 – 20:15 – Plan pracy na przyszłe lata – dyskusja, podjęcie uchwał

Dla przypomnienia, aby uchwały Walnego Zjazdu były ważne, konieczna jest obecność co najmniej połowy członków. W związku z tym, obecność proszę potraktować jako obowiązkową!