Archiwum kategorii: Wydarzenia

Walne Zebranie OB PTMA – 08 VI 2017 r.

8 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie członków OB PTMA, które jest organizowane co cztery lata. Wymagana liczba osób (>50%) została osiągnięta, aby głosowanie było ważne. Przez ponad trzygodzinne spotkanie ustalono na nową kadencję (2017-2021).

 • Prezentacja z działalności Oddziału za kadencję 2013-2017 – W. Burzyński
 • Sprawozdanie z działalności Oddziału w minionej kadencji – Ł. Wołyniec
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
 • Głosowanie nad wyborem Prezesa Oddziału
 • Głosowanie nad wyborem Zarządu Oddziału
 • Głosowanie nad wyborem Komisji Rewizyjnej
 • Głosowanie nad wyborem Delegatów na Walny Zjazd PTMA w 2018 roku
 • Przedstawienie 3 kandydatów do odznak PTMA – W. Burzyński, T. Białkowski, G. Murawski
 • Wolne wnioski
 • Ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału, podział funkcji

Nowy skład wygląda następująco:

 • Prezes: Wojciech Burzyński
 • Wiceprezes: Gabriel Murawski
 • Sekretarz: Łukasz Wołyniec
 • Skarbnik: Maciej Jarmoc
 • Członek zarządu: Franciszek Chodorowski
 • Członek zarządu: Tomasz Białkowski

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Oskar Kielczyk
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Marcin Wojnicz
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Piotr Gibulski

Obecni członkowie (20): Anatol Matwiejczyk, Szymon Dykiert, Wojciech Burzyński, Marek Biały, Oskar Kielczyk, Anna Wojciuk, Gabriel Murawski, Krystian Wysocki, Kamil Łapiński, Maciej Borkowski, Tomasz Białkowski, Mateusz Bielski, Piotr Gibulski, Anna Pryczynicz, Maciej Jarmoc, Franciszek Chodorowski, Michał Chodorowski, Szczepan Klepacki, Łukasz Wołyniec, Marcin Wójnicz

Dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne Zebranie Członków OB PTMA, które odbędzie się 11 lipca 2017 roku o godzinie 18:00.

20170608_185159 20170608_184118

IMG_1435 IMG_1427 IMG_1423 IMG_1422

XXVII Seminarium SOPiZ w Łodzi

20 maja 2017 roku w Łodzi odbyło się XXVII seminarium Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć (SOPiZ). Udział wzięło około trzydzieści osób, a z naszego Oddziału wybrali się: Wojciech Burzyński, Franciszek Chodorowski, Maciej Jarmoc i Gabriel Murawski. Poprzednie Seminarium miało miejsce w 2007 roku, dlatego tegoroczne stanowiło formę reaktywacji Sekcji dla obserwatorów zjawisk zakryciowych.

Lista tematów, które były podejmowane:

 • Z historii działalności SOPiZ (38 lat) – Marek Zawilski
 • Obserwacje zjawisk zakryciowych – aktualne standardy, nowości i trendy – Wojciech Burzyński
 • Kilka słów o kamerach do zakryć – Leszek Benedyktowicz
 • Testy i obserwacje za pomocą kamery integracyjnej NOVUS NVC GDN5811C-2 – Wojciech Burzyński
 • Arduino Uno jako tani inserter czasu – Piotr Smolarz
 • Zakrycie asteroidalne (22) Kalliope z dnia 14.03.2017 r. – Wojciech Burzyński
 • Wielka Wyprawa PTMA na całkowite zaćmienie Słońca – USA 2017 – Wojciech Burzyński
 • Obserwacje tranzytów planet pozasłonecznych – Gabriel Murawski
 • 311 lat spóźnieni – ciekawe ślady z przeszłości (o zaćmieniu Słońca z 1706 r., skrót referatu) – Marek Zawislki
 • Zakrycia asteroidalne i brzegowe w 2017 r. – Wojciech Burzyński

Prezentacje są dostępne do pobrania na stronie Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć: kliknij tutaj.

Seminarium SOPiZ było transmitowane na żywo przez Internet. Powtórki są dostępne w dwóch częściach, ze względu na ograniczenia Facebooka (stream do 4 godzin):

Część 1 transmisji internetowej SOPiZ
Część 2 transmisji internetowej SOPiZ

20170520_100810 20170520_083405 20170520_100648_Richtone(HDR) 20170520_094301 20170520_094334 20170520_100851 20170520_100853 20170520_100604 20170520_100616 20170520_111711_Richtone(HDR)

Walne Zebranie Członków OB PTMA

Walne Zebranie Członków OB PTMA odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 r. (czwartek). Miejsce – Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Plac Uniwersytecki 1.

Proszę o punktualne przybycie o godz. 18:00, dajemy kwadrans akademickich dla tych którzy mogą się spóźnić i część formalną dotyczącą podsumowania dobiegającej końca kadencji zaczynamy punktualnie o 18:15.

Porządek obrad:

 • 18:15 – 18:45 – OB PTMA w latach 2013-2017 – prezentacja multimedialna – W. Burzyński
 • 18:45 – 19:00 – Sprawozdanie z działalności Oddziału w latach 2013-2017 – odczytanie Ł. Wołyniec
 • 19:00 – 19:45 – Wybór nowych władz Oddziału:
  – prezesa, wiceprezesa,
  – sekretarza, skarbnika,
  – członków Zarządu Oddziału,
  – członków Komisji Rewizyjnej Oddziału i ewentualnie członków Sądu Koleżeńskiego
  – wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatow PTMA w 2018 r.
  – wnioski do ZG PTMA o uhonorowanie członków odznaczeniami – odznakami lub dyplomami uznania
 • 19:45 – 20:15 – Plan pracy na przyszłe lata – dyskusja, podjęcie uchwał

Dla przypomnienia, aby uchwały Walnego Zjazdu były ważne, konieczna jest obecność co najmniej połowy członków. W związku z tym, obecność proszę potraktować jako obowiązkową!

Seminarium SOPiZ w 2017 roku

Przekazuję wstępną informację na temat organizowanego seminarium od Przewodniczącego SOPiZ – dr hab. inż. Marka Zawilskiego.

Seminarium SOPiZ planowane w Łodzi 20 maja (sobota), ewentualnie dodatkowo 21 maja. Można powiedzieć, że będzie to spotkanie wznawiające po kilku latach działalność Sekcji. ZG PTMA byłby skłonny dofinansować imprezę, istnieje więc możliwość zwrotu kosztów podróży i ewentualnego noclegu z soboty na niedzielę. O tym czy zjazd będzie jednodniowy czy dwudniowy zdecydują wstępne zgłoszenia od Was.

Sprawa jest dość pilna ze względów organizacyjnych!

Wobec tego pilnie uprasza się członków Sekcji oraz wszystkich osób zainteresowanych obserwacjami zjawisk zakryciowych, które chciałyby wziąć udział w seminarium o poinformowanie Marka Zawilskiego drogą mailową: marek.zawilski@p.lodz.pl

Dajcie znać:
1. Czy zamierzacie wziąć udział?
2. Jeśli tak, czy bylibyście skłonni przyjechać na 1 czy na 2 dni, wtedy z noclegiem?
3. Czy chcecie wygłosić referat związany z tematyką zakryciową i jaki byłby jego temat?

Sukces Szczepana Skibickiego w II edycji konkursu OFAFA

W dniach 18-20 listopada 2016 roku odbyła się druga edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Amatorskich Filmów Astronomicznych (OFAFA) w Niepołomicach organizowany przez PTMA. Przez dwa dni można było obejrzeć wszystkie 20 prac konkursowych w dwóch kategoriach – astronomia ogólna oraz timelapse. Wśród uczestników znalazł się Szczepan Skibicki, członek PTMA Białystok. Jego dwa filmy pt. „Sklepienie niebieskie” oraz „Astrofotografowie” zdobyły odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce w kategorii timelapse.

Gratulujemy!

ofafa_2016

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PTMA w Białymstoku

W dniu 23 kwietnia 2016 r, po raz pierwszy w historii PTMA, odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów. Reprezentantów ze wszystkich 19-tu oddziałów terenowych Towarzystwa podobnie jak w 2014 roku gościł  Oddział Białostocki. Rozpoczęto o godz. 9:00.

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów został zwołany w celu zmiany statutu PTMA, dostosowania go do czasów współczesnych a także do najnowszej ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, która wejdzie w życie 20 maja 2016 r. Spośród 45 wybranych Delegatów, na obrady dotarło 41 osób. Po dyskusji nad zaproponowanym przez Zarząd Główny projektem statutu, przystąpiono do głosowania jawnego – za uchwaleniem nowego statutu było 40 osób, jedna osoba się wstrzymała – nowy statut uchwalono.

Z istotniejszych poprawek warto wymienić zmianę okresu kadencji władz Towarzystwa z 3 na 4 lata oraz możliwość zakładania nowych oddziałów terenowych już przez minimum 7 członków PTMA. Wynika z tego to, że następne Walne Zebranie Delegatów PTMA nastąpi w 2018 roku, a poprzedzać je będzie Zebranie Prezesów Oddziałów w roku 2017.

Po obradach popołudniowy czas wypełniła przerwa obiadowa o godz 14:30, a następnie 2,5-godzinna wycieczka po centrum Białegostoku, pokazująca najważniejsze zabytki miasta. Wycieczkę poprowadził Wojciech Burzyński.

Zebranie Zarządu Głównego PTMA w Białymstoku

W dniu 22 kwietnia 2016 r., czyli w przeddzień Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PTMA, zebrał się w Białymstoku Zarząd Główny Towarzystwa. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 19:00 w sali 301 Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

 1. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Z.G. PTMA
 2. Powołanie Sekcji Astronautycznej – referuje Wiesław Krajewski
 3. Sprawa konfliktu w Oddziale Rozdrażew
 4. Zatwierdzenie materiałów na Nadzwyczajny WZD (projekt nowego statutu)
 5. Informacje radcy prawnego PTMA na temat procedury zmiany statutu
 6. Wolne wnioski

Demontaż sprzętu z obserwatorium UwB (ul. Krakowska 9a)

       14 kwietnia 2016 roku nastąpiła przeprowadzka sprzętu z Pracowni Astronomicznej Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu w Białymstoku do siedziby kampusu UwB. Wyprowadzka podyktowana jest sprzedażą nieruchomości należącej do UwB, na dachu której mieściło się od 30 lat (rok założenia 1986) to obserwatorium.

" Na ostatnim piętrze akademika (Dom Studenta nr 2 "Kujonek") przy ul. Krakowskiej 9a mieścił się pokój do zajęć i ciemnia fotograficzna. Na dachu budynku był taras obserwacyjny i 3-metrowa kopuła. Do obserwacji wizualnych i wykonywania fotografii wykorzystywane były dwie lunety z obiektywami apochromatycznymi 100/1000 mm oraz teleskop systemu Maksutova "Meniscas " 150/2250 mm ustawiane na tarasie. Pod kopułą zaś zamontowany był od 2000 r. teleskop Meade LX200 o średnicy lustra 305 mm, wyposażony w kamerę CCD Pictor 416 XTE (768 x 512 pix.)" 
- wyciąg z informacji ze strony "Pracowni Astronomicznej" - W. Burzyński

Nowe a zarazem nowoczesne obserwatorium astronomiczne wraz z salą planetarium, ma stanąć na terenie kampusu UwB w przeciągu ok. 2 lat. Jako przedstawiciel OB PTMA, do pomocy przy pracach demontażowych,  był obecny Prezes Oddziału – Wojciech Burzyński. Oto kilka fotografii z przebiegu prac: