Walne Zebranie OB PTMA – 08 VI 2017 r.

8 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie członków OB PTMA, które jest organizowane co cztery lata. Wymagana liczba osób (>50%) została osiągnięta, aby głosowanie było ważne. Przez ponad trzygodzinne spotkanie ustalono na nową kadencję (2017-2021).

 • Prezentacja z działalności Oddziału za kadencję 2013-2017 – W. Burzyński
 • Sprawozdanie z działalności Oddziału w minionej kadencji – Ł. Wołyniec
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
 • Głosowanie nad wyborem Prezesa Oddziału
 • Głosowanie nad wyborem Zarządu Oddziału
 • Głosowanie nad wyborem Komisji Rewizyjnej
 • Głosowanie nad wyborem Delegatów na Walny Zjazd PTMA w 2018 roku
 • Przedstawienie 3 kandydatów do odznak PTMA – W. Burzyński, T. Białkowski, G. Murawski
 • Wolne wnioski
 • Ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału, podział funkcji

Nowy skład wygląda następująco:

 • Prezes: Wojciech Burzyński
 • Wiceprezes: Gabriel Murawski
 • Sekretarz: Łukasz Wołyniec
 • Skarbnik: Maciej Jarmoc
 • Członek zarządu: Franciszek Chodorowski
 • Członek zarządu: Tomasz Białkowski

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Oskar Kielczyk
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Marcin Wojnicz
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Piotr Gibulski

Obecni członkowie (20): Anatol Matwiejczyk, Szymon Dykiert, Wojciech Burzyński, Marek Biały, Oskar Kielczyk, Anna Wojciuk, Gabriel Murawski, Krystian Wysocki, Kamil Łapiński, Maciej Borkowski, Tomasz Białkowski, Mateusz Bielski, Piotr Gibulski, Anna Pryczynicz, Maciej Jarmoc, Franciszek Chodorowski, Michał Chodorowski, Szczepan Klepacki, Łukasz Wołyniec, Marcin Wójnicz

Dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne Zebranie Członków OB PTMA, które odbędzie się 11 lipca 2017 roku o godzinie 18:00.

20170608_185159 20170608_184118

IMG_1435 IMG_1427 IMG_1423 IMG_1422