„Tajemnice planet pozasłonecznych”

22 maja 2017 roku, w UwB (tam, gdzie zawsze mamy comiesięczne zebrania) została przeprowadzona prezentacja przez Gabriela Murawskiego. Godzinny wykład nosił tytuł Tajemnice planet pozasłonecznych. Przybyłe grono osób, choć nieliczne, było naprawdę zainteresowane całą prelekcją. Pojawiały się różne pytania wzbudzające ciekawość wśród uczestników.

W wykładzie skupiono uwagę na sposobie analizy danych – co takiego daje nam obserwacja planety pozasłonecznej? Jak wiemy, czy planeta jest duża, masywna, jaka temperatura na niej panuje i skąd znamy skład chemiczny jej atmosfery?

Prezentacja zostanie wygłoszona ponownie na jednym z kolejnych zebrań OB PTMA.

20170522_164621
20170522_175613
20170522_175640
20170522_175701