Zebranie OB PTMA – 12.VIII.2014.

                Dzień spotkania Oddziału wypadł w dniu maksimum aktywności zjawisk meteorowych z roju Perseid. To także dzień, w którym Łukasz Wołyniec został zaproszony do audycji „Gość Dnia”, nadawanej o godzinie 10:30 przez Radio Białystok, podczas której opowiadał o tym zjawisku. Więcej o rozmowie na stronie radia: http://www.radio.bialystok.pl/gosc/index/page/1/id/115487

Warto zaznaczyć, że to już druga w przeciągu miesiąca wizyta Łukasza w studiu Radio Białystok. 10 lipca opowiadał o tym, co można zaobserwować na niebie podczas letnich nocy: http://www.radio.bialystok.pl/gosc/index/page/4/id/114576

Franciszek Chodorowski poinformował o swoich lipcowych obserwacjach Merkurego. Pracuje on teraz także nad digitalizacją archiwalnych dokumentów i zdjęć dotyczących działalności naszego Oddziału.

Wojciech Burzyński poinformował zebranych o planowanym na 4 października br. III zebraniu Zarządu Głównego oraz o możliwości składania zapytań lub wniosków, które mogą zostać przekazane na Zebraniu dla ZG PTMA.

Maciej Jarmoc przedstawił efemerydę dość jasnej komety C/2014 E2 (Jacques) oraz rozdał prenumeratorom nowy numer Uranii.
W bieżącym (3/2014) wydaniu czasopisma, na stronach 46-47, kol. Wiesław Krajewski zamieścił swoją relację z tegorocznego Walnego Zjazdu Delegatów PTMA w Białymstoku.

Obecni członkowie (9): Wojciech Burzyński, Franciszek Chodorowski, Michał Chodorowski, Szymon Dykiert, Piotr Gibulski, Maciej Jarmoc, Anatol Matwiejczyk, Marcin Wojnicz, Łukasz Wołyniec.

NASTĘPNE SPOTKANIE ZAPLANOWANE NA WTOREK, 2 WRZEŚNIA, GODZ. 18:00